Styrelsearbete • Ekonomi • Finans

Leif Norburg är civilekonom och har arbetat inom bank- och finansbranschen.
Anställd i Danske Bank åren 1996-2009, varav under de senaste åren som VD
för Danske Bank Sverige. Många års arbete i företagsledande befattningar
och med omfattande kontakter inom näringslivet har gett värdefull erfarenhet.
Sedan 2010 arbetar Leif Norburg som ordförande eller ledamot i styrelser och
med konsultuppdrag innehållande rådgivning inom företagsledning,
ekonomi och finans.

Samtalsstöd • Ledarutveckling • Pedagogiska frågor

Ulla Norburg är i grunden förskollärare och har under 25 år arbetat med pedagogiska frågor och i skolledande befattningar. Åren 2001-2007 ansvarig för uppstart och ledning av en fristående förskola. Sedan 2008 arbetar Ulla Norburg som konsult med inriktning mot samtalsstöd, ledarutveckling och pedagogiska frågor.
Tillgång till ytterligare kompetens inom detta område finns genom
nära samarbete med Arbetshälsa i Sverige AB.

Kontaktformulär

Använd formuläret nedan för att skicka e-post. Samtliga fält måste vara ifyllda för att det ska skickas.

Kontaktuppgifter

Lunor Konsult AB
Johannesvägen 3 B
SE-561 35 Huskvarna, Sweden

Leif Norburg
Telefon:
 +46(0) 70-558 80 98
Epost: leif.norburg@lunor.se

Ulla Norburg
Telefon:
 +46(0) 70-914 90 27
Epost: ulla.norburg@lunor.se